Thursday, March 13, 2014

" Rakyat didahulukan Pencapaian diutamakan": INFO MENGENAI RAKAN ALAM SEKITAR

" Rakyat didahulukan Pencapaian diutamakan": INFO MENGENAI RAKAN ALAM SEKITAR: Rakan Alam Sekitar (RAS) Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE) melalui Jabatan Alam Sekitar di akhir Rancangan Malaysia Kesembilan ...

Program RAS ialah:
· pembersihan pantai;
· kitar semula buangan (termasuk E-waste);
· menanam pokok, membuat baja kompos;
· menghasilkan produk kraftangan dari bahan buangan;
· River Rangers;
· penggunaan EM (effective microorganism);
· kitar buangan minyak masak kepada sabun;
· Kem Kesedaran Alam Sekitar untuk ahli RAS dan;
· lain-lain program kesedaran dan pendidikan alam sekitar yang dijalankan oleh agensi-agensi di bawah NRE.